Altzheimer, dementie en magnesium. Magnesiumolie nieuw wapen

Altzheimer, dementie en magnesium.

altzheimer, dementie en magnesium

Altzheimer, dementie en magnesium.
Magnesium is het nieuwe wapen tegen dementie!

Altzheimer, dementie en magnesium. Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door afname van de hogere hersenfuncties (geheugen, gedrag, stemming). Algemeen wordt dementie gekenmerkt door progressieve teruggang van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en hersencapaciteit. Dementie profileert zich vooral op oudere leeftijd. Het vermogen tot waarnemen, oordelen, taalgebruik en oriëntatie worden ook aangetast.

Dementie, altzheimer en magnesium.

Wat is het verband tussen dementie en magnesium?

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Alzheimer wordt vermoedelijk veroorzaakt door stapeling van abnormale afbraakproducten van eiwitten [beta-amyloïd] in combinatie met oxidatieve stress en ontstekingsprocessen. Dementie kan ook veroorzaakt worden door herseninfarcten, de ziekte van Parkinson, syfilis, tumoren, vitaminegebrek, hypothyroïdie en suikerziekte. De diagnose voor Alzheimer is om die redenen niet eenvoudig, en kan eigenlijk pas definitief worden vastgesteld na autopsie.

Dementie, altzheimer en magnesium.

Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie, autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen?

Volgens dokter Mousain-Bosc: een abnormaal hoog magnesiumtekort. Deze (kinder) arts, tevens magnesiumspecialiste, vertelt hoe zij op een spectaculaire manier het dagelijks leven van hyperactieve, autistische, epileptische en spasmofiele kinderen heeft verbeterd met een behandeling op basis van magnesium, een ‘vergeten’ mineraal, maar desondanks doeltreffender en veiliger in gebruik dan vele andere medicijnen..!!

Dementie, altzheimer en magnesium: Een opmerkelijk feit is dat vrijwel alle Alzheimerpatiënten over zeer lage magnesiumniveau’s in de hersenen (hippocampusgebied) beschikken. Hoge concentraties metalen (zoals aluminium - zit in deodorants, voeselverpakkingen, medicijnen etc.) zijn in staat magnesium uit bepaalde enzymsystemen te verdringen. Als dit proces in het hersengebied plaatsvindt dan blijven calciumkanaaltjes in de hersencellen wijd open staan waardoor de calcium naar binnen stroomt en de cellen vervolgens afsterven.

Magnesiumolie

Gezond & fit met Himalaya magnesium

Goed voor lichaam en geest 

Dr. William Grant, een wetenschapper die de invloed van de atmosfeer op de natuur bestudeert, heeft doordat de ziekte in zijn familie voorkomt, een meer dan gewone belangstelling voor Alzheimer, dementie en magnesium. Hij had al gelezen dat Alzheimerpatiënten abnormaal hoge aluminiumconcentraties in hun hersenweefsel hebben. Hij combineerde deze informatie met zijn persoonlijke bevindingen dat door zure regen het aluminiumniveau in bomen sterk was gestegen waardoor ze sneller oud werden. Grant theoretiseerde dat het voedingspatroon van Alzheimerpatiënten wel eens te zuur zou kunnen zijn, met als gevolg een gebrek aan calcium en magnesium. Hij toog op onderzoek uit en constateerde dat patiënten die aan Alzheimer leden hoge concentraties aluminium, ijzer en zink in hun lichaam hebben, maar daarentegen te kleine hoeveelheden magnesium, calcium en kalium die juist in staat zijn het lichaam te ontzuren.

Wanneer ons lichaam verzadigd is met magnesium (en in balans met de andere essentiële mineralen) zijn we beschermd tegen zware metaalafzettingen en de ontwikkeling van de daarbij behorende neurologische aandoeningen. Zoals Dr. Carolyn Dean uitlegt: “Uit onderzoekt blijkt dat voldoende magnesium de hersencellen zal beschermen tegen de schadelijke effecten van aluminium, beryllium, cadmium, lood, kwik en nikkel. We weten ook dat lage niveaus van hersen-magnesium bijdragen aan afzettingen van zware metalen in de hersenen die een voorbode zijn van de ziekte van Parkinson en Alzheimer. Het lijkt erop dat de metalen concurreren met magnesium voor de toegang tot de hersencellen. Als het magnesium gehalte te laag is krijgen metalen veel sneller toegang tot de cellen

Dementie, altzheimer en magnesium.

Waarom is voeding ook heel belangrijk?

Wat vast staat is dat een dieet rijk aan groenten, fruit, cacao, noten, kruiden, olijfolie etc., of wel een mediterraan voedingspatroon de algehele conditie ten goede komt. Rood vlees, orgaanvlees en het gebruik van zuivel zijn af te raden. Overgewicht vergroot het risico op dementie. Het zoveel mogelijk achterwege laten van het gebruik van aluminium kookgerei en medicijnen en vloeistoffen die aluminium bevatten is misschien wel zo verstandig. Orthomoleculair zijn er als aanvulling op een gezond voedingspatroon interessante mogelijkheden. Magnesium is in staat het lichaam in aanzienlijke mate te ontdoen van zware metalen, zoals kwik en aluminium. Altzheimer, dementie en magnesium, een combinatie die zeker onderzocht dient te worden.

Sharing is Caring