Schildklier en magnesium. Magnesiumolie nodig voor omzetting

Schildklier en magnesium

schildklier en magnesium

Schildklier en magnesium
Hashimoto, Hyperthyreoïdie, ziekte van Graves

Schildklier en magnesium. Schildklier klachten komen veel voor in Nederland. Schildklier klachten kunnen vaak worden onderscheiden in twee categorieën: een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) of juist een te traag werkende schildklier (ziekte van Hashimoto).

Schildklier en magnesium

Auto-immuunziekte

Hyperthyreoïdie wordt meestal veroorzaakt doordat uw lichaam antistoffen gaat maken tegen uw eigen schildklier. We noemen dit een auto-immuunziekte. Als reactie gaat uw schildklier teveel schildklierhormoon maken. We noemen dat de ziekte van Graves. Van de mensen met hyperthyreoïdie heeft 70 tot 80 procent de ziekte van Graves.

De ziekte van Hashimoto (hashimoto-thyroiditis) is een chronische ontsteking van de schildklier, waarbij je schildklier te traag, of soms helemaal niet meer werkt. Hierdoor maakt je lichaam te weinig of helemaal geen schildklierhormoon aan.

De klachten en symptomen die door mensen met een schildklierafwijking worden ervaren, kunnen variëren afhankelijk van de aard van de afwijking. Een te snel werkende schildklier veroorzaakt in veel gevallen tegenovergestelde schildklier klachten van een te traag werkende schildklier. Problemen met een te traag werkende schildklier kunnen bijvoorbeeld tot overgewicht leiden, terwijl een te snel werkende schildklier het bijna onmogelijk kan maken om aan te komen.

Schildklier en magnesium

Een te traag werkende schildklier is het meest voorkomende van alle schildklierklachten

Schildklier en magnesium. Schildklier problemen kunnen het risico op obesitas, hart-en vaatziekten, depressie, angststoornissen, haaruitval , seksuele disfunctie, onvruchtbaarheid en een tal van andere symptomen en gezondheidsproblemen veroorzaken.


De schildklier zit in de nek net onder de adamsappel, en is de klier van het metabolisme. Wanneer de schildklier niet goed werkt kan dit invloed hebben op elk aspect van de gezondheid. Schildklier klachten hebben met name invloed op het gewicht, veroorzaken depressie en vermoeidheid en verlies van energie. Hoewel de schildklier minder dan 20 gram weegt, heeft het een enorme impact op de gezondheid. Elk aspect van de stofwisseling wordt gereguleerd door schildklierhormonen.

De schildklier produceert twee belangrijke hormonen, thyroxine (T-4) en tri-jodothyronine (T-3). Deze hormonen zijn van invloed op elke cel in het lichaam. Zij bepalen de snelheid waarmee het lichaam vetten en koolhydraten verbruikt, helpen lichaamstemperatuur onder controle houden, hebben invloed op hartslag en helpen de productie van eiwitten te reguleren.

De schildklier produceert ook calcitonine, een hormoon dat de hoeveelheid calcium in het bloed helpt reguleren.

Magnesiumolie

Gezond & fit met Himalaya magnesium

Goed voor lichaam en geest 

Schildklier en magnesium

Waarom werkt je schildklier niet zonder magnesium?

De schildklier kan niet functioneren zonder magnesium. Dit omdat Magnesium mede verantwoordelijk is voor de omzetting van de inactieve vorm van het schildklierhormoon thyroxine (T4) naar de actieve vorm tri-jodothyronine (T3).

Verlaging van het magnesiumgehalte vermindert de aanmaak van T4, hetgeen een verlaagde schildklierwerking tot gevolg heeft. Bij een verhoogde schildklierwerking is er behoefte aan extra magnesium vanwege de snellere stofwisseling, die veroorzaakt wordt door datzelfde schildklierhormoon. Hierbij kan een magnesiumtekort gemakkelijk ontstaan.

Magnesiumtekort is gerelateerd aan de ontwikkeling van een struma of krop (zichtbare of voelbare verdikking van de schildklier). Zonder magnesium zijn de schildklierenzymen niet in staat om het schildklierhormoon aan te maken.

Kijk hier of je een mogelijk magnesiumtekort hebt

Sharing is Caring