Vitamine D3 info | Alles wat je moet weten over Vitamine D3

Vitamine D3 info

Hou je vitamine D3 bloedwaarde goed in de gaten. Het is van groot belang voor je gezondheid

Vitamine D3 5000 IE per druppel

Vitamine D tekort (D-deficiëntie) is meestal het gevolg van te weinig blootstelling aan zonlicht. Vooral ouderen (boven 55 jaar) en mensen met een getinte huid maken te weinig vitamine D aan. 
Momenteel komt er ook meer en meer aandacht voor andere functies van vitamine D en de rol ervan bij (preventie van) hart- en vaatziekten, auto-auto-immuunziekten en (borst) kanker.

Vitamine D3 info

De belangrijkste bron voor vitamine D is de zon

Vitamine D3 is een van de belangrijkste vitaminen voor de mens. Vitamine is eigenlijk niet het juiste woord want vitamine D3 is eigenlijk een prohormoon, omdat het pas na omzetting in lever en nieren in een actieve vorm van vitamine D wordt omgezet.
De belangrijkste bron voor vitamine D is de zon. Onder invloed van ultraviolet licht wordt vitamine D aangemaakt. Vitamine D is voor de mens buitengewoon belangrijk voor de gezondheid door de beschermende werking tegen vele ziekten en aandoeningen. Preventieve inname van Vitamine D3 kan veel ziektes en ongemakken helpen voorkomen.

Als we in algemene zin spreken over vitamine D hebben we het vooral over de werking van vitamine D3 (cholecalciferol) omdat deze een stuk effectiever is voor onze gezondheid dan vitamine D2. Vitamine D2, genaamd ergocalciferol is minder goed opneembaar, maar wel volledig plantaardig.

  • Vitamine D tekort leidt tot verminderde botmineralisatie en verweking van de botten en kan bij kinderen leiden tot rachitis (Engelse ziekte) en bij volwassenen mogelijk tot osteoporose (verlaagde botdichtheid).
  • Momenteel komt er meer en meer aandacht voor andere functies van vitamine D en de rol ervan bij (preventie van) hart- en vaatziekten, auto-auto-immuunziekten en kanker.
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat vitamine D-deficiëntie een verband heeft met darmkanker. Ander onderzoek brengt vitamine D-tekort in verband met borstkanker en vele andere vormen van kanker. Vooral Amerikaanse onderzoekers zijn ervan overtuigd dat er een duidelijk verband bestaat tussen diverse soorten van kanker en vitamine D3 deficiency.
  • Vitamine D beïnvloedt in belangrijke mate de werking van het immuunsysteem.

Vitamine D3 info. Amerikaanse wetenschappers hebben in 2007 een opvallende berekening gedaan wat (preventief) gebruik van vitamine D3 zou kunnen opleveren. Een van die onderzoekers is William B Grant, directeur van het Sunlight, Nutritnion, and Health Research Center (SUNARC) in San Francisco. Hij heeft meer dan 90 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan voornamelijk over Vitamine D. Hij berekende dat als alle Amerikanen per dag 1000 IE vitamine D zouden innemen (en dat is nog een relatief lage dosis) de besparingen op alleen kanker behandelingen in de VS zouden oplopen tussen de 16 en de 25 miljard dollar. Hiermee wordt het belang van preventie ruimschoots aangetoond.

Wat zou dat voor Nederland betekenen:
Volgens dezelfde groep van 14 internationale wetenschappers, met vitamine D als specialisatie, zou dat voor Nederland een vermindering van 7000 doden door kanker per jaar betekenen, een afname van bijna 18%. En dan hebben we het hier alleen nog maar over de ziekte kanker. Het blijft dan ook enigszins verbazingwekkend dat het fenomeen vitamine D structureel te weinig aandacht krijgt.?

Grassrootshealth, een autoriteit op het gebied van vitamine D

Vitamine D3 info

Vitamine D in onze voeding

Vitamine D3 info. Onze voeding bevat onvoldoende vitamine D. Slechts zeer weinig voedingsmiddelen zijn een goede bron van vitamine D. Voedingsmiddelen waar vitamine D van nature in voorkomt zijn: vette vissoorten, zoals: haring, meerval, zalm, makreel, sardines, tonijn, paling. Daarnaast zit er vitamine D in visolie, met name de olie uit vissenlever, zoals bv levertraan. In het wild gekweekte paddenstoelen, dus voorzien van voldoende natuurlijk zonlicht, wordt ook wel genoemd als een Vitamine D bron.

Vitamine D3 info

Hoe hoog moet de serumwaarde nmol/l van vitamine D zijn?

Volgens Grassrootshealth en vele moderne Amerikaanse artsen ligt een goede vitamine D waarde tussen de 100 en 150 nmol/l. Vitamine D wordt gemeten in het bloed, de bloedwaarde (serumwaarde) wordt uitgedrukt in nmol/l. je kunt je het beste laten adviseren door een goede en moderne (natuurgeneeskundige) arts. Je kunt je bloed ook via de huisarts laten meten, maar vraag dan uitdrukkelijk naar de vastgestelde nmol/l waardes en neem geen genoegen met slechts onvoldoende of voldoende en dat is niet zomaar....

Want......we hebben in Nederland te maken met een uiteenlopende visie over wat voldoende is of niet en daarbij worden veel verschillende waarden gehanteerd. De referentiewaarden die Nederlandse laboratoria hanteren als normaal waarden lopen sterk uiteen. Een serumwaarde van 25 nmol/l wordt bijvoorbeeld in het VU Medisch Centrum en het Academisch Ziekenhuis Maastricht beschouwd als normaal, terwijl een serumwaarde van 25-50 nmol/l. in het Universitair Medisch Centrum Groningen als insufficiënt (tekort) wordt beschouwd  Naast de mogelijkheid om te testen via uw huisarts zijn er via internet diverse mogelijkheden om het bloed o.a. op vitamine D te laten testen bijvoorbeeld op www.testjegezondheid.nl

Vitamine D3 info

Hoeveel vitamine D3 moet ik er extra bijnemen?

Vitamine D3 info. De hoeveelheid vitamine D in een supplement wordt aangeduid met IE of mcg (microgram) 1000 IE = 25 microgram.
Aanbevelingen gezondheidsraad:
Vrouwen/mannen/ kinderen 10 mcg (400 IE) extra vitamine D per dag
Vrouwen/mannen/ 70+  20 mcg (800 IE) extra vitamine D per dag

Dit is volgens vele Amerikaanse deskundigen veel en veel te laag. Grassrootshealth beveelt minimaal een dagelijkse inname voor volwassenen tussen de 2000-4000 IE aan, met daarbij de opmerking dat grotere en zwaardere mensen vaak 2 deze hoeveelheid nodig hebben.
Zuivere vitamine D is op deze site te verkrijgen in druppelvorm van 5000 IE.
1 druppel per dag is dus 5000 IE.
Mijn advies is om in ieder geval in de winter 1 druppel per dag te nemen en in de zomer 1 druppel om de dag.


Vitamine D3 info

Extra aandacht risicogroepen

Vitamine D3 info. In de praktijk blijkt het voor veel bevolkingsgroepen erg moeilijk te zijn om een adequate vitamine D-status te handhaven. Groepen die met name risico lopen op vitamine D-deficiëntie zijn ouderen, kinderen, zwangeren, mensen met een donkere huidskleur, mensen die weinig buiten komen of lichaam bedekkende kleding dragen (nikab, boerka, chador, sluier).
Maar ook onder gezonde jongvolwassenen blijkt ongeveer een derde een veel te lage vitamine D-status te hebben. Bijna de helft van alle 65-plussers in Nederland heeft een stevig tekort aan vitamine D.

Ook bleek in onderzoek ruim de helft van de Nederlandse niet westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen een ernstig vitamine D-tekort te hebben (serumwaarden onder 20 nmol).
Wanneer de grens van een lage vitamine D-status bij een lage norm van bijvoorbeeld 50 nmol/L wordt gelegd, heeft al circa 36% van de gezonde jongeren (18-29 jaar) een te lage vitamine D-status en bij 42% van de vrouwen (15-49 jaar) met een donkere huidskleur is dat het geval. In Europa heeft 28-100% van de gezonde en 70-100% van de gehospitaliseerde volwassenen een te lage vitamine D-status.

In Nederland heeft ongeveer één op de drie kinderen een tekort aan vitamine D (serumconcentratie minder dan 50 nmol/L). Bij kinderen van onder andere Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Kaapverdische afkomst ligt dit aantal nog hoger. In landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen blijken ook behoorlijk grote delen van de bevolking vitamine D-deficiënt, met name tijdens de winterperiode en in het voorjaar.

Vitamine D3 info: de combinatie met magnesium is ideaal

Er zijn maar weinig artsen die je vertellen dat magnesium en vitamine D nauw samenwerken om de werking van vitamine D te maximaliseren en om bijwerkingen te voorkomen. Hoe zit dat ? Als je bijvoorbeeld alleen vitamine D neemt in een wat hogere dosis, zoals in de winter en bij aandoeningen als osteoporose zeker is aan te bevelen, kan dit leiden tot bijwerkingen. Veel mensen schrikken dan en denken dat dit de bijwerkingen zijn van een teveel aan vitamine D. Dit is echter onmogelijk. In nagenoeg alle gevallen ontstaan deze bijwerkingen door een magnesiumtekort. Het zijn dus de symptomen van een magnesiumtekort die worden veroorzaakt door de manier waarop vitamine D magnesium gebruikt om te komen tot de actieve vorm in de bloedbaan. Er zijn ook aandoeningen die de opname van Vitamine D remmen, zoals aandoeningen van lever of nieren, of (zelden) door een aantal erfelijke aandoeningen.
Neem bij vitamine D3 suppletie dus ook altijd magnesium suppletie via de voedingssupplementen of ga in een lig-of voetenbad, en/of smeer met magnesium serum/magnesiumolie voor een optimale werking van vitamine D. Tot slot adviseer ik om zelf blijvend nieuwsgierig te blijven naar de voortschrijdende inzichten over het belang en de werking van vitamine D. Er is via Google en YouTube voldoende informatie te vinden over de bevindingen van een aantal experts op dit gebied. Erg interessant in dit kader is bv het boek van Dr. Gert Schuitemaker: “Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten” gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke onderzoeken en inzichten. een aanrader ! Kijk ook op www.nieuwlichtopvitamined.nl om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Magnesiumolie

Gezond & fit met Himalaya magnesium

Goed voor lichaam en geest 

Neem bij extra vitamine D3 suppletie ook extra vitamine K2

Door de hogere inname van vitamine D3 kan op langere termijn calcificatie van de aderen ontstaan. Vitamine K2 kan dit verhinderen: aanbevolen suppletie 90-mcg

Doe hier de Vitamine D3 check

Sharing is Caring