Vitiligo en magnesium | Magnesium kan helpen bij Vitiligo

Vitiligo en magnesium

vitiligo en magnesium

Vitiligo en magnesium

Magnesiumolie kan helpen bij ondersteuning van het immuunsysteem

Vitiligo en magnesium. Vitiligo (ook leukoderma genoemd) is een huidziekte, waarbij bepaalde pigmentafwijkingen optreden vanwege verstoringen in de productie van het huidpigment melanine.

Vitiligo en magnesium

Vitiligo valt onder de auto-immuunziektes

De patiënt ontwikkelt meer of minder uitgebreide, scherp begrensde maar onregelmatig gevormde plekken waar het huidpigment verdwenen is, vaak symmetrisch verdeeld op het lichaam of de ledematen.

Vitiligo is een verworven depigmentatie van de huid, waarbij huidcellen onvoldoende in staat zijn om het aminozuur tyrosine om te zetten in het huidpigment melanine. Langs de randen van de plekken vormen zich soms donkere plekken. Dit komt vooral veel voor in de schaamstreek, bij mannen op het scrotum.

De donkere plekken veranderen soms van structuur en plaats, en blijven vaak niet stabiel maar blijven meestal wel beperkt tot een bepaald gedeelte van de huid en breiden zich vaak niet verder uit. 

Vitiligo kan overal op de huid van het menselijk lichaam voorkomen en wordt vaak als een probleem ervaren als het in bijvoorbeeld de gelaatsstreek ontstaat of als er op het lichaam meerdere plekken ontstaan.

Vitiligo gaat soms gepaard met andere auto-immuunziekten, zoals Hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormonen, zie ook tabblad schildklier en magnesium) en lichen sclerosus (huidziekte waarbij de huid plaatselijk elasticiteit verliest en wittig verkleurt) Meestal staat de ziekte echter op zichzelf.

Vitiligo en magnesium

Magnesium is betrokken bij talrijke stofwisselingen

Het lichaam produceert geen magnesium, maar verbruikt dit daarentegen min of meer snel, afhankelijk van de fysieke activiteit en het stressniveau dat het lichaam ondergaat. Het is betrokken bij talrijke stofwisselingen.


De huid is nauw verbonden met het zenuwstelsel via het neuro-endocriene bestanddeel hiervan. Dit verklaart dat, onder de invloed van stress, talrijke huidaandoeningen gemarkeerd worden door voorbijgaande aanvallen, zoals ontstekingen veroorzakende huidaandoeningen (eczeem, seborroïsch eczeem, psoriasis, vitiligo, haaruitval…)

Op de lange termijn, onder invloed van te veel stress, wordt het evenwicht van de huid verstoord en kan de huidimmuniteit zelfs aangetast worden.


Magnesiumolie

Gezond & fit met Himalaya magnesium

Goed voor lichaam en geest 

Vitiligo en magnesium

Magnesium bezit ook voor de cosmetica interessante eigenschappen

De hoornlaag heeft een belangrijke functie van hermetische barrière dankzij huidvetten ofwel intercellulaire lipiden. In geval van verslechtering van de hoornlaag, ontstaat er een reeks van verschijnselen. Door een versnelling van de synthese van de lipiden wordt de ondoorlatendheid teruggevonden en wordt de synthese (het opgaan van verschillende delen in 1 geheel) van DNA in de opperhuid verhoogd.

Lipiden spelen een cruciale rol en hun synthese wordt gecontroleerd door een serie enzymen in de opperhuid. Voor ieder van hen kunnen een optimale pH-waarde (zuurgraad) en een hoeveelheid ionen bepaald worden. Er is aangetoond dat door de toepassing van magnesiumsuppletie het evenwicht sneller hersteld wordt.

Stress kan heling vertragen, omdat deze de productie stimuleert van glucocorticoïden, (een groep hormonen die in de bijnierschors gemaakt worden, zij hebben invloed op allerlei stofwisselingsprocessen) die op een negatieve wijze invloed uitoefenen op het evenwicht van de huidbarrière. (bescherming van invloeden van buitenaf)

Vitiligo en magnesium

Magnesium werkt samen met vitamine D3:

  • door vrije radicalen te vangen en zo oxidatieve stress aan te pakken. Oxidatieve stress kan ontstaan door o.a. overmatig alcoholgebruik, roken, medicijngebruik, lichamelijke of psychische stress, te lange blootstelling aan de zon, luchtvervuiling, intensief sporten of overgewicht.
  • door de hydratatie te verhogen, door een afname van het ruwe en rode uiterlijk van de huid.
  • door het vrijkomen van de boodschappers van een ontsteking te beperken, die de huid sneller doen reageren en verouderen.

Magnesium zal de Vitiligo niet direct doen verdwijnen. Het is daarentegen een evident onderdeel van ondersteuning bij huidproblemen in algemene zin en in de ondersteuning van het immuunsysteem in het bijzonder.

Daarnaast is het interessant om te kijken naar de meerwaarde van vitamine D3. en doe de zelftest met de vitamine D3 check.

Magnesium in combinatie met vitamine D3 versterkt elkaar in heel veel opzichten, het zogenaamde vliegwieleffect.

Daarnaast verdient het aanbeveling om regelmatig uw lichaam en organen te ontzuren met bv natruimbicarbonaat. 

Natriumbicarbonaat is een waardevol hulpmiddel om de PH waarde (zuurtegraad) van uw lichaam te sturen naar een optimale waarde van gemiddeld 7.5, Lees hier alles over het ontzuren met natriumbicarbonaat

Sharing is Caring