Ziekte van Crohn en magnesium. Crohn belemmert magnesiumopname.

Ziekte van Crohn en magnesium.

ziekte van Crohn en magnesium

Ziekte van Crohn en magnesium

Mensen met de ziekte van Crohn hebben vooral maagdarmklachten

Ziekte van Crohn en magnesium. Crohn is een langdurige ontsteking van de darm die alle darmsegmenten kan treffen. Vooral het uiteinde van de dikke en de dunne darm, maar ook andere delen van het maagdarmstelsel kunnen worden aangetast. Vaak gaat de ziekte gepaard met vernauwingen van de darm, abcessen en fistels (waarbij een abnormale verbinding tot stand komt tussen de darm en andere organen of de huid) en zweertjes in de mond. In zeldzame gevallen treft de ziekte ook andere lichaamsdelen, zoals de gewrichten, de ogen of de lever.

Ziekte van Crohn en magnesium

De ziekte komt vaak voor bij mensen tussen 15 en 40 jaar

De ziekte komt vooral voor bij mensen tussen 15 en 40 jaar oud, maar ze kan ook vroeger of later in het leven de kop op steken.
De ziekte van Crohn komt even vaak bij mannen als bij vrouwen voor. 

De ziekte is de laatste jaren in opmars: men schat dat in West-Europa 6 mensen op 100.000 aan de ziekte lijden. Het is een typische beschavingsziekte die bijna uitsluitend in de geïndustrialiseerde wereld voorkomt en die meer wordt gezien bij een stedelijke bevolking dan op het platteland.

Mensen met de ziekte van Crohn hebben vooral maagdarmklachten. Doorgaans gaat het dan om krampen, diarree, misselijkheid, gewichtsverlies en een verminderde eetlust.

Deze klachten gaan op en af: een Crohnpatiënt kan zich maanden goed voelen, om dan plots weer geconfronteerd te worden met een ‘opstoot’. Na verloop van tijd kunnen bijkomende problemen de kop op steken waaronder bloedarmoede, gewrichtspijnen en anale ongemakken (o.a. anale fistels).

Magnesiumolie

Gezond & fit met Himalaya magnesium

Goed voor lichaam en geest 

Ziekte van Crohn en magnesium

Wat is de invloed van een magnesiumtekort?

Ziekte van Crohn en magnesium. De gezondheid van ons darmstelsel en onze nieren hebben een zeer grote invloed op het magnesium niveau in ons lichaam. Magnesium wordt opgenomen via de dunne darm en van daaruit vervoerd langs het bloed naar de weefsels en lichaamscellen. Hierbij wordt ongeveer 1/3 tot 50% van het magnesium die we uit de voeding halen geabsorbeerd. Darmproblemen zoals de ziekte van Crohn belemmeren de opname van magnesium. Ook chronisch of hevig braken en diarree kunnen de magnesiumvoorraad uitputten. Zonder voldoende magnesium kan een hele reeks van fysiologische afwijkingen optreden met ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Zoals Dr. Carolyn Dean, auteur van The Magnesium Miracle, uitlegt: “In de dikke darm verstoort het (neergeslagen calcium) de peristaltiek bij een magnesiumtekort wat resulteert in een verstopping. Naast de ingewikkelde elektrische dans die calcium en magnesium samen uitvoeren is magnesium nodig om calcium als oplossing in het lichaam te houden en om ongepaste afzetting in zachte weefsels te voorkomen.

Van de 25 patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis vanwege de Ziekte van Crohn, had 84% een tekort aan magnesium bij meting. (Journal of the American College of Nutrition, 4: 553-58, Sept-Oct, 1985).

Klik hier voor de magnesiumtekort zelftest

Sharing is Caring